คุณกำลังชม ช่อง NEWS 1 สถานีโทรทัศน์ News1 หรือชื่อเดิมคือ ASTV คือ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่นำเสนอเนื้อหาข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง ในหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง บันเทิง กีฬา อาชญากรรม สุขภาพ การท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ ช่อง News1 ถือเป็นหนึ่งในสื่ออันหลากหลายในเครือของบริษัท ไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด ผู้ดูแลสื่อต่างๆ ในเครือ ผู้จัดการ