กรุณาใช้คำที่สุภาพและมีสติ อย่าใช้คำหยาบ และ สแปมก่อกวน
กำลังดู โทรทัศน์รัฐสภา |ช่อง โทรทัศน์รัฐสภา โดยมีภารกิจหลักในการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประ ชุมร่วมกันของรัฐสภา รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของรัฐสภา และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรูปแบบของรายการและข่าว โดยนำเสนอรายการ ที่เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของรัฐสภาทุกต้นชั่วโมง

คลิกที่นี่! เพื่อดูรายการทั้งหมด : tvjaa.com (ทีวีจ๋าา) ทีวีออนไลน์ และวิทยุออนไลน์ ที่รวมไว้เยอะที่สุดในประเทศ

ดูทีวีออนไลน์ | วิทยุออนไลน์ | ช่อง โทรทัศน์รัฐสภา