กำลังชมช่อง 7 สัญญาณหลัก : ช่องสำรอง > ช่อง 7 สำรอง | ช่อง 7 ballzez | ช่อง 7 weza | ช่อง 7 Ohozaa |

ช่อง 7 ข่าวสาร สาระบันเทิง
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทางวิทยุโทรทัศน์ ด้วยการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชน อย่างรวดเร็ว ฉับไว และเที่ยงตรง พร้อมรายการสาระบันเทิงมากมาย 

ดูทีวีออนไลน์ | วิทยุออนไลน์ |