ช่อง 13 สยามไทย รายการส่งเสริมสนับสนุนการ ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่าง แท้จริง สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน พร้อมเสริมสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ต่อสังคม ต่อชุมชนต่อครอบ ครัวและตนเอง บนพื้นฐานแห่ง จริยธรรม ศีลธรรม รวมทั้งเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ์

คลิกที่นี่! เพื่อดูรายการทั้งหมด : tvjaa.com (ทีวีจ๋าา) ทีวีออนไลน์ และวิทยุออนไลน์ ที่รวมไว้เยอะที่สุดในประเทศ

ดูทีวีออนไลน์ | วิทยุออนไลน์ | ช่อง 13 สยามไทย